Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

stanowisko d/s zarządzania kryzysowego
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Teresa Harasimiuk
oświadczenie za 2014 rok
oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Jan Kwiecień
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Lucyna Rowińska
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Referat ds Obywatelskich
oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe - I po objęciu stanowiska Skarbnika