Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Sosnówce

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
stanowisko d/s zarządzania kryzysowego
2014
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor d/s zarządzania kryzysowego
Sekretarz Gminy
2015
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Teresa Harasimiuk
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
2014
oświadczenie za 2014 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
2022
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
2019
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
2017
Jan Kwiecień
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
2016
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Sosnówka
0
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
0
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy
2016
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy
2015
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Lucyna Rowińska
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
2014
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Referat ds Obywatelskich
2022
Z-ca kierownika USC
Stanowisko pracownika - Z-ca Kierownika USC
Brak jednostki
0
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika USC
Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy
2022
Skarbnik Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
2019
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
2018
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
2016
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
2016
oświadczenie majątkowe - I po objęciu stanowiska Skarbnika
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
0
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy